Turvallisempi tila header

Turvallisempi tila

Turvallisemman tilan periaatteet ovat käytännön työkalu kunnioittavan ja syrjimättömän ilmapiirin luomiseen.

Jokaisella on oikeus turvalliseen työpaikkaan, jossa voi olla oma itsensä ja kokea olevansa kunnioitettu täysin omana itsenään. 

Turvallisemman tilan periaatteita pitää miettiä jokaisessa työpaikassa tasaisin väliajoin. Kun kaikki sitoutuvat niihin, luodaan avoimempaa ja kunnioittavampaa ilmapiiriä. 

Periaatteiden luominen 

Aloita kasaamalla tiimi, jossa on edustettuna sekä työntekijöitä, esihenkilöitä että yrityksen johtoa. Miettikää kollektiivisesti juuri teidän työyhteisönne ongelmakohtia ja keskittykää niihin. Miksi periaatteet luodaan?  

Voit hakea inspiraatiota yhdenvertaisuussuunnittelun sivulta. 


Nimeä vastuuhenkilö

Valitkaa periaatteiden tiedon levittämisestä ja sääntöjen muistuttelemisesta vastaava henkilö. Hän voi toimia myös mahdollisten konfliktien objektiivisena kolmantena osapuolena.  

Onnistumisen kannalta on välttämätöntä, että vastuussa oleva henkilö ymmärtää rasismin monialaisuudesta ja vähemmistöjen kokemuksista riittävästi. 


Vaikuttavuuden seuraaminen

Määrittäkää yhteisössä, miten voitte mitata periaatteiden onnistumista. Seuraamista voi tehdä ainakin kyselyjen ja haastattelujen avulla. Seuraamisessa on hyvä tarkastella myös yleisiä asennemuutoksia. Eiväthän säännöt ole aiheuttaneet vastareaktioita? 


Päivittäminen

Ennen kuin periaatteet otetaan käyttöön, sopikaa päivämäärä, jolloin aloitatte prosessin alusta. Suunnittelua ja nykytilanteen kartoitusta olisi hyvä tehdä vähintään vuosittain. 


Esimerkkejä periaatteista

Etkö tiedä mistä aloittaa? Olemme keränneet yleisiä turvallisemman tilan periaatteita. Muista keskittyä juuri teidän työpaikkanne tarpeisiin omaa listaa luodessasi. 

Kunnioita 

Kunnioita toisen koskemattomuutta, joka koskee sekä fyysistä että suullista vuorovaikutusta. Anna muille tilaa. Älä jyrää muiden mielipiteitä ja puheenvuoroja. Kunnioita muiden yksityisyyttä. 

Älä pilkkaa 

Älä käytä halventavaa ja toiseuttavaa kieltä, sysää syrjään tai nolaa ketään puheillasi, käytökselläsi tai teoillasi. Älä myöskään arvostele ulkonäköä tai juoruile.  

Älä oleta 

Älä tee oletuksia kenenkään seksuaalisuudesta, sukupuolesta, kansallisuudesta, etnisyydestä, uskonnosta, arvoista, terveydestä, toimintakyvystä tai mistään muustakaan. Älä myöskään kyseenalaista normista poikkeavia toimintatapoja. 

Kommunikoi 

Ota vastaa muiden mielipiteet, näkökulmat ja uudet aiheet ennakkoluulottomasti. Puhu ymmärrettävästi myös oman viiteryhmäsi ulkopuolisille. Pyydä ja anna apua matalalla kynnyksellä. 

Puutu syrjintään 

Jokaisella, joka huomaa asiatonta tai syrjivää käytöstä on velvollisuus puuttua siihen ja raportoida asiasta eteenpäin ennalta määritellylle yhteyshenkilölle. Syrjintään puututaan aina. 

Pyydä anteeksi 

Pyydä anteeksi, jos loukkaat toista tahallisesti tai tahattomasti. Älä kyseenalaista toisen kokemuksia, vaikka et olisikaan samaa mieltä. Sen sijaan mieti, miksi toinen saattoi pahoittaa mielensä. 


Lähteet 

Asiantuntijat: 

  • Jasmin Assulin, deidei Oy 
  • Elena Gorschkow, STTK ry 
  • Naomi Holopainen, ATAA Agency 
  • Anja Lahermaa, STTK ry

Verkkoaineistot: