Etusivu header

Etusivu

Rasismi koskettaa työelämää jokaisella alalla. 

Tämä sivusto tarjoaa tietoa työpaikoille. Löydät neuvoja erilaisuuden arvostamiseen, rasismin käsittelyyn ja turvallisemman työpaikan luomiseen.

Rasistista syrjintää koetaan ihonvärin, etnisen taustan, syntyperän ja uskonnon perusteella. Isoimmassa riskiryhmässä ovat nuoret, eri vähemmistöihin identifioituvat, korkeakoulutetut sekä uskonnollisiin vaatteisiin pukeutuvat.

Tutkimuksen mukaan joka toinen afrikkalaistaustainen on kokenut rasistista syrjintää työnhaussa. Työpaikoilla syrjintää kokee 40% afrikkalaistaustaisista. Kaikista heikoimmassa asemassa ovat maahan muuttaneet naiset.

Kyseessä on laaja yhteiskunnallinen ongelma. Syrjintäkokemukset vaikuttavat hyvinvointiin sekä turvallisuuden ja yhteenkuuluvuuden tunteeseen. 

On jokaisen työpaikan velvollisuus tehdä monialaista yhdenvertaisuustyötä ongelmien ratkaisemiseksi. 

Monikulttuurinen.fi on STTK:n ylläpitämä tietopankki.


Sanasto

Osaatko puhua oikeilla termeillä? Virheitä sattuu kaikille, eikä niitä pidä pelätä. Koostimme rasisminvastaisen työn kannalta olennaista sanastoa, johon kannattaa tutustua.

Rasismi

Rasismi on monialainen ja rakenteellinen järjestelmä, joka vaikuttaa myös työelämään vahvasti. Mitä rasismi on? Entä mikroaggressiot? Mitä jos minua kutsutaan rasistiksi? Löydät vastaukset muun muassa näihin kysymyksiin.


Kulttuurinen osaaminen 

Menestyvässä tiimissä kaikki saavat olla juuri sellaisia kuin ovat. Hyvä esihenkilö tiedostaa tiimiinsä kuuluvien kulttuuritaustat ja käy keskustelun jokaisen kanssa heille ominaisista tavoista. Suomalaiset tavat eivät ole ainoa oikea tapa tehdä töitä tehokkaasti. 

Perehdyttäminen

Perehdyttäminen on aina äärimmäisen tärkeää, mutta monikulttuurisessa tiimissä sen merkitys korostuu. Hyvä esihenkilö osaa kertoa myös tavat, joita ei ole kirjattu sääntöihin. Hän osaa luoda avoimen ja vastaanottavaisen ilmapiirin työpaikalle. 


Yhdenvertaisuuden suunnittelu 

Yhdenvertaisuussuunnittelusta puhutaan usein yritystasolla, mutta se voi olla keino kohti inklusiivisempaa kulttuuria myös tiimien esihenkilölle. Tutustu viiden kohdan malliimme, jota voi hyödyntää jokainen esihenkilö, yritys ja organisaatio.

Turvallisempi tila 

Turvallisemman tilan periaatteet ovat käytännön työkalu yrityksille ja esihenkilöille syrjimättömän ja kunnioittavan ilmapiirin luomiseen. Löydä tietoa periaatteista ja niiden suunnittelemisesta.